Vi har ett koncept för vår serie av byggsatser. Vi gör det vi är bra på och du gör det du är bra på. Tillsammans bygger vi smartare.

Bygg-smart-systemet är framtaget för att enkelt, snabbt och billigt nå bästa slutresultat. Tanken är att vissa saker i byggprocessen är lämpliga och effektivast att göra i kontrollerade miljöer och med hjälp av de senaste tekniska hjälpmedlen. Det går att göra billigare och bättre än på traditionellt sätt. Det kan krävas speciell kompetens eller dyra specialverktyg som inte är tillgängliga på en byggarbetsplats. Inte minst undviker man nyckerna från väder och vind som annars kan ställa till stora bekymmer och skador. Andra delar är enklare att utföra och det är därför mindre förtjänst i att fabrikstillverka dem.

Genom att vi delar upp arbetet mellan oss så att vi gör de komplicerade bitarna och du hjälper till med de lite enklare gör vi båda det vi är bäst på och hjälps åt att hålla kostnaderna nere och kvalitén uppe.

Praktiskt innebär det att vi tillverkar färdiga element som sedan snabbt och enkelt monterar ihop på din grund. Vi har redan på designstadiet tänkt på hur du snabbast, enklast och med minsta ansträngning ska kunna montera ihop delarna. Vi vet också att det är viktigt att fort få huset tätt när du monterar det, så att det tål väder och vind utan att ta skada. Med vårt bygg-smart-system så reser du huset och får det tätt på några få timmar.

Modulerna baseras på den svenska standarden med cc-mått på 60/120 cm. Det gör att möjligheterna och förutsättningarna för anpassningar är desamma som för ett hus byggt av lösvirke. Det gäller både före och efter montering.

På sidan Våra Hus presenterar vi några exempel på kombinationer som är komponerade för att utnyttja systemet maximalt. Förutom modulerna som finns i de modellerna finns det så klart andra. T.ex. med olika fönster eller olika dörrar och öppningar. Och har du önskemål som vi inte tänkt på så bygger vi det speciellt för dig.