Byggmästaren AB är ett familjeägt företag med långa traditioner. Vi har verkat i byggbranschen sedan 1965 och har allt sedan dess byggt vår verksamhet på Kvalitét – Kompetens - Kreativitet.

Vi har insett att för att bli långvariga i byggbranschen måste vi leverera en bättre produkt än våra kollegor. Hög kvalitet redan från början, hög kompetens hos alla medarbetare och kreativt tänkande i alla delar av byggprocessen gör att vi når dit.

Vi vet vikten av att göra rätt från början och genom att hela tiden tänka ett steg längre kan vi leverera en bättre produkt och oftast till ett lägre pris, sett till den totala slutkostnaden. Detta går igen inte minst i våra byggsatser. Genom att noggrant gå igenom och verifiera detaljer redan på designstadiet, t.ex. genom prototypmontering i 3D-cad-miljö, undviker vi kostsamma misstag och dyra lösningar. Vi ser problemen innan de uppstår och kan då lösa dem innan de gjort någon skada.